INSTITUT J. SERRAT I BONASTRE

ESO i Batxillerat

cd logo v1


 Dossier de matrícula (cal recollir-lo al centre o descarregar-lo del WEB)
 Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les
dates corresponents. Si no han estat vacunats, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 2 fotografies de carnet (no serveix impressió escanejada)
 El pagament de 75 euros (en concepte d’assegurança i material escolar) es pot fer en efectiu o per ingrés al
compte de la caixa ES32-2100-0871-05-0200228032. Cal portar el justificant d’ingrés
 Notes d’accés i resguard del títol de l’ESO
 DNI renovat amb l’adreça nova si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
Si no s’ha presentat en el moment de la preinscripció:
 Original i fotocòpia del DNI (a partir dels 14 anys és obligatori) / NIE o Passaport de l’alumne.
 Original i fotocòpia del DNI / NIE / Passaport dels pares
 Original i fotocòpia del llibre de família / partida de naixement i sentència de custòdia del menor (si s’escau).
 Original i fotocòpia de la targeta sanitària.

 

document x descarregar

AGENDA

Gener 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Punt JIP