INSTITUT J. SERRAT I BONASTRE

ESO i Batxillerat

cd logo v1

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA D’ESO

  • Dossier de matrícula (cal recollir-lo al centre o descarregar-lo del WEB)
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no han estat vacunats, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • 2 fotografies de carnet (no serveix impressió escanejada)
  • El pagament de 75 euros (en concepte d’assegurança i material escolar) es pot fer en efectiu o per ingrés al compte de la caixa ES32-2100-0871-05-0200228032. Cal portar el justificant d’ingrés
  • Notes d’accés (excepte per 1r d’ESO que caldrà portar-la quan es tinguin)
  • DNI renovat amb l’adreça nova si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Si no s’ha presentat en el moment de la preinscripció:

  • Original i fotocòpia del DNI (a partir dels 14 anys és obligatori) / NIE o Passaport de l’alumne.
  • Original i fotocòpia del DNI / NIE / Passaport dels pares
  • Original i fotocòpia del llibre de família / partida de naixement i sentència de custòdia del menor (si s’escau).
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària.

Els documents per a  formalitzar la matrícula de l'alumnat nou de l'ESO són els següents:

 fulls inscrp 2Imprimeix tota la documentació en un sol arxiu

AGENDA

Gener 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Punt JIP